We Care

Tekstar sürdürülebilirlik ilkesiyle çıktığı yolda,  ekonomik sorumluluklar haricinde insan ve çevreyi de sorumluluk anlayışından ayırmamaktadır. Gelecekte var olabilmek için bu anlayışı şirket içinde ve diğer tüm iş birliklerinde sağlanması adına, Tekstar ;  ‘Çevresel Sürdürülebilirlik’ ve ‘Etik Çalışma Kuralları’nı oluşturmuş ve teşviki konusunda taahhütte bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimseyerek ‘Değişimin Parçası Ol’ sözüyle yönetimine devam eden şirketimiz özellikle çevresel sorumluluklarına verdiği önemi göstermek adına “We Care” adı altında  bir hareket başlatmış, çalıştığı kurumlarla dünyamızın devamı adına dikkat ettiği hususlardaki tutumunu ilham vermek adına ayrıca paylaşmaktadır.         

#DegisiminParcasiOl
(#Bepartofthechange) 

 

Sürdürülebilir Pamuk

 • Sürdürülebilir pamuk, ekolojik kısıtlamalar ve ekonomik değerlere dikkat edilerek, tarım işçilerinin hayat şartlarının gözetilerek, minimum çevresel etki ile bilinçli bir şekilde yetiştirilen pamuktur. 
 • Tekstilde kullanılan elyafın yaklaşık %55'inin pamuk olduğu göz önüne alındığında, sürdürülebilir pamuğa özen gösterilmesi hem çevremiz hem de pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığı için büyük rol oynamaktadır.

 • Sürdürülebilir pamuğun önemini göz önünde bulundurarak, Tekstar birincil olarak Better Cotton (BCI) pamuklu kumaşları tercih etmektedirve ayrıca Adil Ticaret Pamuğu ve Organik sertifikalı pamuklu kumaşlar da kullanabilmektedir.

                                                                                                                                    

 • BCI- Better Cotton Initiative: Daha İyi Pamuk Girişimi, pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı ve sektörün geleceğini daha güvenli hale getirmeyi hedefleyen çok paydaşlı, uluslararası bir insiyatiftir. Hedefi çiftçiyi gerekli bilgi, beceri ve araçla donatarak tarım uygulamalarını sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir pamuğu erişilebilir kılmaktır. (www.bettercotton.org) 

                                                                                             

                                                                                                                       

 • STANDARD 100 by OEKO-TEX®, tekstil ürünlerinin zararlı maddelere karşı test edildiği dünyanın en bilinen sertifilkasıdır.Tekstar, yalnızca OEKO-TEX sertifikasına sahip kumaş, aksesuar tedarikçileri ve boyahanaler ile çalışır; Böylece müşterilerimizin kıyafetlerinin her bileşeninin, yani her ipliğin, düğmenin ve diğer aksesuarların zararlı maddeler için test edildiğinden ve dolayısıyla ürünün kesinlikle insan sağlığına zararsız, güvenli olduğundan emin olunur.

 • Kullanılan kumaşlar ve üzerinde kullanılan boyar maddelerin insana ve çevreye olan etkilerinin öneminin farkında olan Tekstar, üretimde kullanılacak kumaşlarda çevreye duyarlı özel boya reçeteleri kullanmaktadır. Böylelikle boyanmış ürünler %20-25 gibi yüksek haslıklara sahiptir.

  Yüksek kalitedeki hammaddeler ayrıca mukavemet oranlarını %25’e kadar yükseltmektedir. Böylelikle ürünün;

  •kullanım ömrü uzundur,
  •daha düşük derecedeki sıcaklıklarda daha kısa sürede temizlenir. (%20’ye kadar enerji tasarrufu)

                                                                                                    

 • Tekstar sürdürülebilirlik yolculuğunda gelişimine ivme kazandırmak adına Higg Index araçlarını baz almaktadır.

   Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu (SAC) tarafından geliştirilen Higg Endeksi, standartlaştırılmış tedarik zinciri sürdürülebilirlik değerlendirmesi için önde gelen değerlendirmedir. Higg İndex, birçok perakende, marka ve tesisin; çevresel ve sosyal sürdürebilirlik performanslarının ölçmesini sağlayan araç paketidir.

 

 • Tekstar, Türkiye pazarında geri dönüştürülmüş polyesterden yapılan premium tekstil promosyonları ve kurumsal giyim sunan ilk üreticilerden biridir. Üretimin en az %5’i geri dönüştürülmüş kumaştan gerçekleşmektedir.

  Geri-dönüştülmüş polyester kalite açısından bakir polyester ile hemen hemen aynıdır, ancak üretimi normal polyestere kıyasla % 59 daha az enerji gerektirir.

  Geri dönüştürülmüş polyester, normal polyestere kıyasla CO2 emisyonlarını % 32 azaltır.

  Polyester geri dönüşümü sayesinde yeni hammadde kullanımından kaçınılmakta ve ayrıca plastik atık miktarı azaltılmaktadır. Geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen giysiler, kaliteden ödün vermeden sürekli olarak geri dönüştürülebilinir.

                                                                                               

   

                  

Geri-dönüştürülmüş
Poşet Ambalaj

 • Akdeniz'e plastik atık bırakan ülkeler sıralamasında Türkiye günde 144 ton ile ilk sırada ( WWF Türkiye).

  Plastik Poşetlerin doğada çözünümü 500 yıl sürebiliyor. Denizlerde ise ortalama yaşam süresi 35-60 yıl olmakla birlikte deniz canlılarında, boğulma ve zehirlenmelere sebep oluyor. Ayrıca doğaya karışan mikroplastikler, plankton fotosentezini engelleyerek okyanusların atmosferden gerçekleştirdiği karbondioksit emilim işlevini bozuyor.

  Son senelerde geliştirilen Okso-biyobozunur poşetler ise suda %100 çözünerek mikroplastikler yaratmayarak okyanus, atmosfer ve insan ve hayvan sağlığına karşı tehdit oluşturmuyor.  

  Geri dönüştürülmüş poşet ambalajların kullanımı bu atıkların doğada çoğalmasını ve yok edilmesi için uygulanan işlemleri dolayısıyla karbon salınımını azaltıyor. 

  Tekstar %60 geri-dönüştürülmüş poşetler kullanmaktadır ve bu poşetler suda %100 çözünebilir.

.

 

       

Geri-dönüştürülmüş
Karton Ambalaj

 • Düşünülenin aksine karton ambalaj üretimi ve atıklarının da yüksek bir karbon ayak izi vardır. Özellikle geri dönüştürülmeyip yakılarak yok edildiğinde yüksek gramajdaki bu ürün yüksek karbondioksit salınımına sebep olmaktadır.

  Tekstar %100 geri-dönüştürülmüş karton koliler kullanmaktadır ve bu koliler FSC Sertifikalı sağlayıcılardan alınmaktadır.

  Geri Dönüştürülmüş koliler sayesinde hem atık kağıtlar değerlendirilmekte hem de doğadaki enerji, ağaç ve su tüketiminde tasarruf sağlanmaktadır. Geri dönüştürülmüş koliler sayesinde, ekosistemin ciğerleri olan ağaçlar korunmaktadır.

 

 • Orman Yönetim Konseyi (FSC), dünya ormanlarının sorumlu yönetimini teşvik eden bağımsız, hükümet dışı, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dünya çapında sorumlu orman yönetimini teşvik etmek için en önemli girişimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

 

         

Yeşil Enerji

 • Farklı enerji türlerinin farklı karbondioksit emisyon salınımı ;

  •Güneş , Rüzgar, Hidro Elektrik : max 100 gCO2eq/kWh
  •Kömür, Petrol, Doğalgaz: max 1.200 gCO2eq/kWh

  Yenilenebilir yeşil enerjinin karbon ayak izi kWh bazında % 92 daha azdır.

  Tekstar olarak sürdürülebilir ve doğal olarak yenilenen kaynaklardan gelen I-REC sertifikalı Yeşil Enerji kullanıyoruz.

 

Yeşil Enerji
 • Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC), üretilen enerjinin kaynağının ve özniteliğinin izlenebilirliğini sağlayarak dünya çapında bir yeşil enerji standardı belirlenmesini amaçlayan “International REC Standard Foundation” tarafından uygulamaya konulan Enerji Nitelik Sertifikasıdır.

  Yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturulmaktadır. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanmaktadır.

 

                                 

Post-use Recycle

 • Kullanılmış kıyafetler ve üretim fazlası kumaşların da geri dönüşümü mümkündür. Kullanım sonrası toplanan giyim ürünleri üzerindeki aksesuarlar manuel olarak sökülerek ve farklı kumaş türleri ayrıştırılarak tasnif edilir. Sökülen aksesuarlar da ayrıca upcycle edilerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunulabilinir ya da genç tasarım kurslarındakilere hibe edilebilir. Böylelikle atık miktarı azaltılmış olunur.

  Manuel söküm işlemi tesislerinize yakın yerleşim yerlerindeki günlük ekonomiye fayda sağlayabilir. Sinop’ta yer alan %99 Kadın çalışana sahip imalathanemizde de bu işlem gerçekleştirilebilmektedir.

  Tekstar Global Recycled Standard (GRS) sertifikası sahibidir. GRS tedarik zinciri boyunca son üründeki geri dönüşüm içeriğinin izlenmesi ve doğrulanması için oluşturulmuş ürün standartlardır. Geri-dönüşüm ile ilgili tüm basamaklar bu sertifika ile standarda uygun gerçekleştirilmektedir.

  Tür ve renklerine göre ayrıştırılan kumaşlar mekanik ya da kimyasal işlemlerden geçirilerek rejenere elyafa ve sonrasında yeni elyaflarla (geri dönüştürülmüş polyesterle de olabilir) birleştirilerek ipliğe dönüştürülür. Ürün dönüştürülen kumaşların renginde olması sebebiyle tekrar boyama işlemi yapılmaz. Bu da enerji, su tüketimini azaltacak ve atık su çıkmasını engelleyecektir.

  Genel olarak kumaş geri dönüşümüyle elde edilecek kazançlar;

  •Atık azaltımı,
  •Enerji kullanımının azaltılması ve karbon salınımının engellenmesi,
  •Su kullanımının azaltılması, atık su oluşmasının engellenmesi